Mobil Menü

Kalite Politikası

Eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, topluma hizmet ve yönetim faaliyetlerimizin, HİTÜ’nün misyonu ve vizyonu doğrultusunda;


  • Tüm paydaşlarımızca benimsenen toplam kalite yönetimi anlayışı ile,
  • Evrensel etik ve hukuki ilkelere dayalı,
  • Ülke hedefleriyle uyumlu ve yerel değerleri benimseyen,
  • İnsan odaklı, yenilikçi ve sürekli gelişim felsefesiyle
    gerçekleştirilmesidir.