Misyonumuz, Vizyonumuz ve PolitikalarımızHitit Üniversitesi Araştırma Geliştirme Politikası

Hitit Üniversitesi;

 • Bölgesel ve ulusal düzeyde ekonomik, bilimsel ve sosyokültürel katkılar sağlayacak,
 • Multidisipliner ve transdisipliner araştırmaların teşvik edildiği,
 • Üniversite-sektör işbirliğinin desteklendiği,
 • İhtisaslaşma alanı olan Makine ve İmalat Teknolojilerine yönelik projelere öncelik verilen,
 • Patent, bilimsel yayın ve diğer yüksek katma değeri olan çıktılara dönüşme potansiyeli olan araştırma-geliştirme çalışmalarına önem veren 

bir Araştırma-Geliştirme politikasını benimser.

Hitit Üniversitesi Eğitim Politikası

Hitit Üniversitesi;

 • Öğrenci ve kalite odaklı, etkin ve sürdürülebilir bir eğitim-öğretim anlayışı etrafında şekillenen,
 • Ulusal ve uluslararası standartları belirleyen çağdaş gereksinimlere entegre olan,
 • Araştıran, sorgulayan, yeniliklere açık, sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmeyi amaçlayan,
 • Her düzeyde uluslararasılaşmayı önceleyen,
 • Her kesimden paydaş görüşlerine ve memnuniyetine önem veren,
 • Uzaktan eğitim süreçlerini yukarıdaki standartları sağlayacak şekilde yapılandıran 

    bir eğitim politikası benimser.

Hitit Üniversitesi Kurumsal Yönetim Politikası

Hitit Üniversitesi;

 • Kurumsal değerlerin ve kurum kültürünün yaygınlaşmasını sağlayacak yatay ve dikey iletişim ağlarını kuran,
 • Etkin ve etkili bilgi yönetimi ve güvenliğini sağlayan,
 • Kurumumuzun misyon ve vizyonu doğrultusunda, insan haklarına saygılı, eşit, tarafsız, liyakat esaslı bir insan kaynakları yönetimi yürüten,
 • Çalışanların kurumsal aidiyetini artıracak çok yönlü iletişimi güçlendiren,
 • İnsan kaynakları planlaması kapsamında çalışanların kişisel ve kariyer gelişimlerini destekleyen, performanslarını değerlendiren ve eğitim planlamalarını gerçekleştiren,
 • İş sağlığı ve güvenliği standartlarına uyumlu güvenilir ve sağlıklı bir iş ortamı sağlayan,
 • Yenilikçi bilgi ve gelişen teknoloji ile desteklenmiş örgütsel değişim ortamını yaratan

           bir kurumsal yönetim politikası benimser. 

Hitit Üniversitesi Topluma Hizmet Politikası

Hitit Üniversitesi;

 • Topluma hizmet bilinciyle yaşadığı toplumun gereksinimlerini tespit ederek çözüm üreten,
 • Topluma katkı sağlamaya yönelik hizmet ve iş birliklerini artırmak için paydaşlarıyla birlikte hareket eden,
 • Paydaş memnuniyetini üst düzeye taşıyan ve toplumsal değerlere saygı duyan,
 • Bölgesel ve yerel kalkınmayı güçlendirici kültür, sanat ve spor faaliyetlerini gerçekleştirmenin yanı sıra sosyal sorumluluk ve gönüllülük faaliyetlerini etkin bir biçimde sürdüren,
 • Bu değerler bütünü içerisinde nitelikli insan yetiştiren ve daha güçlü bir toplumu hedefleyen 

bir topluma hizmet politikası benimser.

Hitit Üniversitesi Uluslararasılaşma Politikası

Hitit Üniversitesi;

 • Uluslararası öğrenci ve öğretim üyesi sayısını artırarak Üniversite genelinde küreselleşmiş bir eğitim-öğretim atmosferi yaratan ve çok kültürlülüğü geliştiren, 
 • Farklı ülkelerden üniversitelerle yapılan iş birliklerini güçlendirerek küresel yükseköğrenim camiası içerisinde yer edinen,
 • Uluslararası nitelikteki yayın ve projelerin sayılarının artırılması suretiyle uluslararası bilimsel ağlar içerisinde etkili ve görünür olan,
 • Uluslararası düzeyde bilimsel, sanatsal ve kültürel etkinliklerin artırılmasına yönelik çalışmalar yaparak üniversitemizi, kentimizi ve ülkemizi bu hususlarda global bir çekim merkezi haline getiren,
 • Uluslararası değişim programlarına katılan öğrenci ve öğretim üyesi sayısını yükselterek dünya çapındaki yükseköğrenim hareketliliğin önemli bir parçası haline gelen,
 • Yabancı dilde eğitim veren bölüm sayısı artırarak mezunlarımızın ulusal ve uluslararası iş gücüne katılım imkanını güçlendiren,
 • Yukarıda zikredilen politikalar vasıtasıyla Üniversitemizi uluslararası kurumların başarı sıralamalarında daha iyi seviyelere taşıyan

bir uluslararasılaşma politikası benimser.


HIZLI ERİŞİM